گردشِ پول چیست ؟

گردشِ پول چیست ؟

درکنار یکی از سواحل دریای سیاه باران می بارد، و شهر کوچک همانند صحرا خالی بنظر می رسد. درست هنگامی است که همه در یک بدهکاری و بیکاری بسر می برند و هر کدام برمبنای اعتبارشان زندگی را گذران می کنند و هر روز بیشتر و بدهکار و بیکار تر میشوند . ناگهان، یک ...

ادامه مطلب
آیا کسب و کار بلیط بخت آزمایی است؟

آیا کسب و کار بلیط بخت آزمایی است؟

بحث برانگیزترین سوال در کسب و کار این است که آیا موفقیت از شانس سرچشمه می گیرد یا مهارت؟ مردم چه می گویند؟مالکوم گلدول، نویسنده ی موفق که در زمینه موفقیت افراد می نویسد در کتاب استثنایی ها این گونه توضیح می دهد که موفقیت نتیجه ی وصله پینه تکه های شان ...

ادامه مطلب
ایدئولوژی رقابت

ایدئولوژی رقابت

انحصار خلاقانه یعنی تولید محصول جدیدی که منفاع همگانی و سود پایدار برای تولید کننده در بر دارد. رقابت یعنی عدم وجود سود پایدار، عدم وجود تفاوت عمده و تلاشی مستمر برای نجات یافتن. پس ...

ادامه مطلب