راهنمای مراحل ثبت نام طرح افق(سهمیه های مواد اولیه پتروشیمی)

مراحل ثبت نام طرح افق(سهمیه های مواد اولیه پتروشیمی) مرحله اول: ثبت نام -          مراجعه به سامانه جامع تجارت به نشانی www.ntsw.ir و ثبت نام با اطلاعات شخص حقیقی (ثبت نام باید با م ...

ادامه مطلب