امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای مواد اولیه ،قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات خبر داد: مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص فرآیند ثبت سفارش بدون انتقال ارز با توجه به مصوبه هیئت وزیران گفت: ثبت سفارش بدون انتقال ارز تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار، فقط برای تعرفه های مواد اولیه، قطعات و مل ...

ادامه مطلب