مسعود صرامی کارآفرین برتر

علی‌رغم وجود تحریم‌های فلج‌کننده چند سال اخیر، مراکز تجاری گسترده‌ای در ایران در حال شکل‌گیری هستند. تعداد زیادی از این مراکز خرید مدرن که به مرکزی برای فروش برندهای مشهور و لوکس جهان تبدیل شده‌اند، در شهر تهران قرار دا ...

ادامه مطلب