فهرست جدید اولویتهای سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست جدید اولویتهای سرمایه گذاری حوزه صنعت ، معدن و تجارت را برای سال 1394 تا 1396 با ارائه 328 رشته کاری به روز رسانی کرده و بر روی سایت رسمی این وزارتخانه قرار داد.  منظور از اولویت گذاری به رشته ...

ادامه مطلب