سرمایه گذاری های داخلی ثبت مطلب در این بخش

موانع اساسی توسعه اقتصادی کشور

موانع اساسی توسعه اقتصادی کشور

سرمایه گذاری دولت بزرگترین بنگاه دار در اقتصاد ایران است. بر اساس آمارهای رسمی  در سال ۹۶ حدود ۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی ۷۱ درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت و ۲۹ درصد آن نیز در اختیار بخشهای خصوصی، عمو ...

ادامه مطلب
فهرست جدید اولویتهای سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد

فهرست جدید اولویتهای سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد

سرمایه گذاری معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست جدید اولویتهای سرمایه گذاری حوزه صنعت ، معدن و تجارت را برای سال 1394 تا 1396 با ارائه 328 رشته کاری به روز رسانی کرده و بر روی سایت رسمی این وزارتخانه قرار داد.  منظور از اولویت گ ...

ادامه مطلب

صنعت آنلاین | مجله تخصصی صنعتی و کسب و کار

صنــعت آنلاین