چگونه يك مدل كسب و كار درست براي شركت تهيه كنيم(بخش سوم)

چگونه يك مدل كسب و كار درست براي شركت تهيه كنيم(بخش سوم)

كسب و كار

جزء هفتم:فعاليت هاي كليدي

مهم ترين كارهاي مورد نياز براي عملكرد صحيح مدل كسب و كار را تشريح مي كند. هر مدل كسب و كار نياز به تعدادي فعاليت كليدي نياز دارد. اين فعاليت ها مهم ترين اقداماتي هستند كه يك شركت بايد انجام دهد تا عملكرد موفقي داشته باشد. همانند منابع كليدي، فعاليت هاي كليدي نيز براي خلق و ارائه ارزش پيشنهادي، دست يابي به بازارها، حفظ ارتباط با مشتري و كسب درآمد ضروري مي باشند و همچون منابع كليدي، بسته به نوع مدل كسب و كار، فعاليت هاي كليدي نيز متفاوت هستند.

براي درك بهتر اين جزء بايد ابتدا سوالات زير را پاسخ دهيد

1.ارزش هاي پيشنهادي شما به چه فعاليت هاي كليدي اي نياز دارند؟

2.كانال هاي توزيع نيازمند چه فعاليت هاي كليدي اي هستند؟

3.براي ارتباط با مشتري بايد چه فعاليت هاي كليدي اي را در نظر بگيريد؟

4.ايجاد جريان هاي درآمدي به چه فعاليت هاي كليدي اي احتياج دارد؟

فعاليت هاي كليدي را مي توان به صورت زير دسته بندي نمود:

توليد

اين فعاليت شامل طراحي، ساخت و ارائه محصول به مقدار قابل توجه و يا با كيفيت عالي مي باشد. توليد، فعاليت غالب در مدل هاي كسب و كار شركت هاي توليدي است.

حل مسئله

فعاليت هاي كليدي از اين نوع، شامل ارائه راهكارهاي جديد براي مسائل خاص هر مشتري به صورت مجزا است. عمليات غالب شركت هاي مشاوره اي،بيمارستان ها و ساير سازمان هاي خدماتي معمولا فعاليت هاي حل مسئله مي باشد. اين مدل هاي كسب و كار نياز به فعاليت هايي از قبيل مديريت دانش و آموزش مستمر دارند.

پلتفرم/شبكه

فعاليت هاي مرتبط با مديريت پلتفرم يا شبكه، قالب فعاليت هاي كليدي مدل هاي كسب و كاري را تشكيل مي دهند كه در طراحي آن ها از يك پلتفرم به عنوان منبع كليدي استفاده شده است. شبكه ها، پايگاه هاي واسطه، نرم افزارو حتي برندها مي توانند به عنوان يك پلتفرم عمل كنند.

جزء هشتم:مشاركت هاي كليدي

اين جزء شبكه اي از تامين كنندگان و شركا را توصيف مي كند كه باعث عملكرد صحيح مدل كسب و كار مي شوند.شركت ها به دلايل مختلفي براي خود شريك بر مي گزينند و مشاركت ها، سنگ بناي بسياري از مدل هاي كسب و كار مي گردند. شركت ها به منظور بهينه نمودن مدل هاي كسب و كار خود، كاهش ريسك يا كسب منابع، اقدام به ايجاد ائتلاف هايي مي كنند. چهارنوع مختلف مشاركت شامل:

1.ائتلاف هاي استراتژيك بين شركت هايي كه رقيب يكديگر نيستند.

2.همكاري با رقبا:مشاركت هاي استراتژيك بين رقبا

3.سرمايه گذاري هاي مشترك براي ايجاد كسب و كارهاي جديد

4.روابط خريدار-تامين كننده براي حصول اطمينان از تامين ملزومات

براي درك بهتر اين جزء در كسب و كار بايد ابتدا به سوالات زير پاسخ دهيم

1.شركاي كليدي ما چه كساني هستند؟

2.تامين كنندگان كليدي ما چه كساني هستند؟

3.كدام يك از منابع كليدي را از طريق شركا به دست مي آوريم؟

4.كداميك از فعاليت هاي كليدي را شركاي ما انجام مي دهند؟

مشخص كردن سه انگيزه زير براي ايجاد شراكت مي تواند مفيد باشد.

بهينه سازي و صرفه اقتصادي ناشي از مقياس

ابتدايي ترين شكل مشاركت،رابطه بين خريدار- تامين كننده است كه به منظور بهينه نمودن تخصيص منابع و فعاليت ها طراحي شده است. مالكيت شركت بر تمامي منابع مورد نيازش و يا انجام همه فعاليت ها توسط خود شركت، امري غير منطقي است. اين نوع مشاركت ها معمولا براي كاهش هزينه ها شكل مي گيرند و اغلب شامل برون سپاري يا به اشتراك گذاري زير ساخت مي گردند.

كاهش ريسك و عدم قطعيت

در محيطي رقابتي كه مشخصه آن عدم قطعيت است، مشاركت ها مي توانند نقش موثري در كاهش ريسك داشته باشند. تشكيل انتلافي استراتژيك در يك حيطه و در عين حال رقابت در حيطه اي ديگر براي رقبا كار غير عادي نيست.

كسب منابع و فعاليت هاي خاص

 

شركت هاي محدودي وجود دارند كه صاحب تمامي منابع مورد نياز خود باشند يا همه فعاليت هاي مورد نياز براي عملكرد مدل كسب و كار خود را به تنهايي انجام دهند. به جاي اين كار، آن ها با اتكا به شركت هاي ديگر در زمينه تهيه منابع خاص و انجام برخي از فعاليت هاي معين، قابليت هاي خود را گسترش مي دهند. نياز به كسب دانش، مجوزها و يا دسترسي به مشتريان مي توانند انگيزه هايي براي شكل گيري چنين مشاركت هايي باشند. به عنوان مثال يك شركت توليد كننده گوشي تلفن همراه مي تواند به جاي اينكه خود سيستم عامل مورد نياز گوشي هايش را توسعه دهد، مجوز آن را به شركت ديگري اعطا كند.

بلاگر صنعت آنلاین

بلاگر صنعت آنلاین

تيم صنعت آنلاين اميدوار است بتواند با خدمات خود گامي در جهت افزايش فروش انواع كسب و كارها(اعم از صنعتي،خدماتي و مشاغل خانگي)بردارد و كمكي هرچند كوچك در استفاده توليد كنندگان از فضاي پويا و روبه رشد بستر وب به آنها نمايد. ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

صنعت آنلاین | مجله تخصصی صنعتی و کسب و کار

صنــعت آنلاین