گردشِ پول چیست ؟

درکنار یکی از سواحل دریای سیاه باران می بارد، و شهر کوچک همانند صحرا خالی بنظر می رسد. درست هنگامی است که همه در یک بدهکاری و بیکاری بسر می برند و هر کدام برمبنای اعتبارشان زندگی را گذران می کنند و هر روز بیشتر و بدهکار و بیکار تر میشوند .

ناگهان، یک مرد بسیار ثروتمند وارد شهر می‌شود.

او وارد تنها هتلی که در این ساحل است می‌شود، اسکناس 100 هزارتومانی را روی پیشخوان هتل میگذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می رود.

صاحب هتل اسکناس  100 هزارتومانی را برمیدارد و در این فاصله می رود و بدهی خودش را به قصاب می‌پردازد.

قصاب اسکناس  100 هزارتومانی را برمیدارد و با عجله به مزرعه پرورش گاو می رود و بدهی خود را به او می‌پردازد.

مزرعه دار، اسکناس  100 هزارتومانی را با شتاب برای پرداخت بدهی اش به تامین کننده خوراک دام و سوخت می‌دهد.

تامین کننده سوخت و خوراک دام برای پرداخت بدهی خود اسکناس 100 هزارتومانی را با شتاب به داروغه شهر که به او بدهکار بود می‌برد.

داروغه اسکناس را با شتاب به هتل می آورد زیرا او بابت کرایه اتاق به صاحب هتل بدهکار بود.

حالا هتل دار اسکناس را روی پیشخوان گذاشته است.

در این هنگام توریست ثروتمند پس از بازدید اتاق های هتل برمیگردد و اسکناس  100 هزارتومانی خود را برمیدارد و می‌گوید از اتاق ها خوشش نیامد و شهر را ترک می کند.

در این پروسه هیچکس صاحب پول نشده است.

ولی بهر حال همه شهروندان در این هنگامه بدهی بهم ندارند همه بدهی هایشان را پرداخته اند و با یک انتظار خوشبینانه ای به آینده نگاه می کنند.

نتیجه گیری کسب وکاری:

به گردش انداختن پول است که اررش ایجاد می‌کند نه تلنبار کردن آن!

 

بلاگر صنعت آنلاین

بلاگر صنعت آنلاین

تيم صنعت آنلاين اميدوار است بتواند با خدمات خود گامي در جهت افزايش فروش انواع كسب و كارها(اعم از صنعتي،خدماتي و مشاغل خانگي)بردارد و كمكي هرچند كوچك در استفاده توليد كنندگان از فضاي پويا و روبه رشد بستر وب به آنها نمايد. ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

صنعت آنلاین | مجله تخصصی صنعتی و کسب و کار

صنــعت آنلاین