ترامپ چه می خواهد ( قسمت دوم )

ترامپ چه می خواهد ( قسمت دوم )

رئیس جمهور آلمان جمله عجیبی گفت « آمریکا ، چین و روسیه در یک چیز به تفاهم رسیده اند و آن بی ثبات کردن اروپاست » بر اساس ادعای رئیس جمهور آلمان استراتژی آمریکا ؛ بی ثبات کردن اروپاست. اما بی ثبات کردن اروپا برای آمریکا چه مزیت هایی دارد ؟

اروپا اکنون کجا ایستاده است ؟

ولخرج ترین ملت اروپا یونانی هستند و حسابگر ترین ملت اروپا ، آلمان ها ؛ اما این دو ملت متفاوت در منطقه یورو تشکیل یک بلوک اقتصادی دادند ، با عضویت یونان در منطقه یورو وضعیت یونان ناگهان به شدت تغییر کرد یونانی ها غرق در رفاه شدند ، این ایده ایجاد شد که عامل انقلاب در رفاه یونانی ها ، تشکیل منطقه یورو بوده است

بزودی اعلام شد میزان بدهی خارجی یونان از ١٠ میلیارد دلار قبل از تشکیل منطقه یورو به ٢۵٠ میلیارد دلار افزایش یافته است در واقع علت رفاه غیر قابل تصوز یونانی ها ، استقراض وحشتناک بلافاصله بعد از عضویت در منطقه یورو بوده است

صندوق بین المللی پول اعلام کرد یونان حداکثر ۵٠ میلیارد دلار از این بدهی را می تواند پرداخت کند در عمل یونان بیش از ظرفیت خود و توان باز پرداخت خود وام خارجی دریافت کرده است

اما ٧٠ درصد از وامی که به یونان پرداخت شده بوسیله آلمان و فرانسه بوده است

بانکهای آمریکا و انگلیس که عمده وام های جهان را تامین می کنند فقط ۵ درصد وام های اروپا را پوشش داده اند یعنی زمانی که دیر یا زود اعلام شود یونان قادر به پرداخت وام های خارجی نیست این بانکهای آلمان و فرانسه هستند که دچار بحران میشوند و نه بانکهای آمریکا و انگلیس

اما فقط یونان در اروپا چنین وضعیتی ندارد وضعیت ایتالیا فاجعه بار است ، ایتالیا ٢۵٠٠ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که ۵٠٠ میلیارد دلار آن از فرانسه تامین مالی شده است ، ده سال است که ایتالیایی ها از جیب فرانسوی های دارند در رفاه زندگی می کنند، ایتالیا اگر بتواند سی درصد از این بدهی را پرداخت کند در طی زمان ، شاهکار کرده است ، باز هم منبع تامین وام های ایتالیا : آلمان و فرانسه هستند

وضعیت اسپانیا و پرتقال از وضعیت ایتالیا بدتر است

ماحصل کلام ؛ اروپای جنوبی از محل ثروت آلمان و فرانسه زندگی می کنند

ثروت آلمان ها و فرانسوی ها بدهی یونانی ها ، ایتالیایی ها ، اسپانیایی ها و پرتقالی هاست

اروپا ١۶ هزار میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که عمده آن بوسیله آلمان و فرانسه تامین مالی شده و کشور های بدهکار اروپایی قادر به بازپرداخت بیش از ٣٠ درصد آن نیستند هفتاد در صد این بدهی دیر یا زود باید بخشیده شود

یک عمری است که آلمان ها و فرانسوی ها دارند برای یونانی ها ، ایتالیایی ها ، اسپانیائی ها ، پرتقالی ها ، مجار ها و رومانی ها رایگان کار می کنند ( بخش اعظم اروپای شرقی را هم باید به این لیست اضافه کرد )

تسویه این بدهی دیر یا زود انجام میشود و اروپایی های بدهکار منکر پرداخت بدهی میشوند

دولت جدید ایتالیا بفهمی نفهمی دارد همین را می گوید

دولت جدید ایتالیا در آینده با قاطعیت بیشتری خواستار بخشیدن بدهی ها می شود

پیش بینی این است که طی پنح سال آینده دولت های پوپولیست منکر بدهی با تفکر ضد آلمان و فرانسه در اروپا یکی بعد از دیگری به قدرت می رسند آلمان ها و فرانسوی ها به سادگی از طلب خود نمی گذرند و مواجه بین اروپای طلبکار و اروپای بدهکار محتمل است نمی شود که ٢٠ سال یک قسمت از اروپا از جیب یک قسمت دیگر اروپا در رفاه زندگی کند و بعد این بدهی بخشیده شود

این تسویه حساب با بحران بی ثباتی همراه میشود

رئیس حمهور آلمان که آمریکا ، روسیه و چین را متهم می کند که در پی بی ثباتی اروپا هستند فراموش می کند اضافه کند اروپای جنوبی و شرقی ، بیست سال بسیار بیش از ظرفیت ظرفیت خود استقراض کرده و این حجم از استقراض است که عامل بی ثباتی است شاید بهتر است گفته شود به سبب استقراض بیش از سه برابر ظرفیت اقتصاد ، اروپا مستعد بی ثباتی است و این بوسیله رقبا و از جمله آمریکا و روسیه ، مورد بهره برداری قرار می گیرد

admin

admin

Wait ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

صنعت آنلاین | مجله تخصصی صنعتی و کسب و کار

صنــعت آنلاین