اروپاي بدهكار و ترامپ فرصت طلب

اروپاي بدهكار و ترامپ فرصت طلب

جمله معروف ترامپ تامل برانگیز است که در فردای روزی که جلیقه زرد ها شانزه لیزه را به آتش کشیدند گفت اینها رهبری مثل من می خواهند !؟ ترامپ از شرایط جدید که ایجاد آن ارتباطی با آمریکا ندارد بهره برداری تبلیغاتی می کند

اروپا ۴٠ درصد نفت صادراتی جهان را می خرد و نظر به اینکه تا خرخره در بدهی خارجی فرورفته توان خرید نفت گران را منبعد ندارد ، ناتوانی اروپا از خرید نفت گران به سقوط قیمت نفت انجامیده است سقوط قیمت نفت به تضعیف اقتصاد کشور های نفتی منجر شده است

برآمده از مطلب فوق عامل تضعیف اقتصاد کشور های نفتی ، ناتوانی خریداران نفت از خرید نفت گران است و البته آمریکا از شرایط پیش آمده استفاده خاص خود را خواهد برد ، تضعیف اقتصاد کشورهای نفتی به سود آمریکاست ، اما سقوط قیمت نفت دلائل اقتصادی دارد مسیر حرکت اقتصاد جهانی به سمت بی ثباتی در اروپا ، کاهش قیمت نفت و ورشکستگی چین پیش می رود این طراحی آمریکا نیست اما آمریکا از شرایط پیش آمده در جهت منافع خود استفاده می کند

نتیجه گیری :

بر گرفته از جمله رئیس جمهور آلمان که آمریکا یک اروپای بی ثبات می خواهد و جمله پال کروگمن که استراتژی آمریکا مهار چین است و تحلیل محمد حسین هیکل سردییر سابق الاهرام که استراتژی آمریکا؛ تضعیف خاورمیانه است ، راهبرد آمریکا مانور در داخل مثلث ذیل است :

خاورمیانه ضعیف ، اروپای بی ثبات و ورشکست شدن چین ( نه ورشکست کردن چین بوسیله آمریکا)

بی ثباتی در اروپا( بدون اینکه آمریکا عامل آن باشد ) ، خاورمیانه ضعیف ( بدون اینکه امریکا عامل سقوط قیمت نفت باشد ) و ورشکست شدن چین به اقتدار امریکا می انجامد ، ترامپ در صدد احیای اقتدار امریکاست

مارگارت تاچر نخست وزیر سابق انگلیس در خاطرات خود می نویسد آمریکا هر گاه در خاورمیانه دخالت کرده به افتضاح کشیده شده است.

admin

admin

Wait ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

صنعت آنلاین | مجله تخصصی صنعتی و کسب و کار

صنــعت آنلاین