اژه‌ای: مفسدان اقتصادی با قاطعیت محاکمه می‌شوند/ مذاکره با آمریکا حرف‌ شیطانی است

اژه‌ای: مفسدان اقتصادی با قاطعیت محاکمه می‌شوند/ مذاکره با آمریکا حرف‌ شیطانی است

معاون اول قوه قضائیه:

🔹دشمن مسائل اقتصادی ما را هدف قرار گرفته است.

🔹دستگاه قضائی با مجرمان اقتصادی به سرعت و قاطعیت برخورد می‌کند.

🔹اگر از دست‌اندرکاران کسی تخلف کرده است نباید اغماض شود.

🔹بحث مذاکره با آمریکا هم از آن حرف‌های شیطانی است که باید به خدا پناه برد.

admin

admin

Wait ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

صنعت آنلاین | مجله تخصصی صنعتی و کسب و کار

صنــعت آنلاین