مشكلات صنعت سنگ در ايران(بخش دوم)

مشكلات صنعت سنگ در ايران(بخش دوم)

1-با ادامه ركود در صنعت سنگ بخش حمل و نقل هم به تبع آن دچار ركود مي گردد.

2-عدم وجود دوره هاي آموزشي مرتبط،لذا ايجاد واحدهاي آموزشي و تحقيق و توسعه براي ارتقاي توليدات در اين بخش ضروري است.

3-استفاده از سنگ هاي ضايعاتي در معابر عمومي و جداول شهري و روستايي از راه هاي تزريق نقدينگي به اين صنعت مي باشد.

4-با توجه به شرايط بي سابقه ركود در پروژه هاي عمراني و ساختماني شرايط فروش و برگشت نقدينگي حداقل شش ماهه بوده كه در اين صورت وجهي دريافت نشده است،لذا قابليت كسر ماليات را نيز ندارد.

5-رقابت شديد بيش از پنج هزار واحد سنگبري و ركود بي سابقه بازار مسكن حاشيه سود اين صنعت را به حداقل و گاهي زيان رسانده است

بلاگر صنعت آنلاین

بلاگر صنعت آنلاین

تيم صنعت آنلاين اميدوار است بتواند با خدمات خود گامي در جهت افزايش فروش انواع كسب و كارها(اعم از صنعتي،خدماتي و مشاغل خانگي)بردارد و كمكي هرچند كوچك در استفاده توليد كنندگان از فضاي پويا و روبه رشد بستر وب به آنها نمايد. ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

صنعت آنلاین | مجله تخصصی صنعتی و کسب و کار

صنــعت آنلاین