ترامپ چه مي خواهد(بخش سوم)

ترامپ چه مي خواهد(بخش سوم)

سازمان تجارت جهانی در سال ١٩٩۶ تشکیل شد اما مناسبات اقتصادی مبتنی بر جهانی شدن اقتصاد از سال ٢٠٠٠ شکل گرفت

برای فهم تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر کشور ها باید صادرات جهان را با سال ٢٠٠٠ مقایسه کرد

صادرات آمریکا نسبت به سال ٢٠٠٠ فقط ١٠٣ درصد رشد کرده است اما صادرات چین ٩٠٠ درصد افزایش داشته است

متوسط صادرات جهان نیز نسبت به سال ٢٠٠٠ فقط ٢٠٠ درصد رشد کرده است

چین برنده جهانی شدن اقتصاد است و آمریکا بازنده

ترامپ آمده تا میز جهانی شدن اقتصاد را وارونه کند

ترامپ توئیت کرد تا او هست اجازه نخواهد داد چین ابر قدرت شود

اگر اقتصاد جهان با همین فرمان پیش برود چین جای آمریکا را می گیرد

اولین تهدید برای امریکا فقط چین است

بلاگر صنعت آنلاین

بلاگر صنعت آنلاین

تيم صنعت آنلاين اميدوار است بتواند با خدمات خود گامي در جهت افزايش فروش انواع كسب و كارها(اعم از صنعتي،خدماتي و مشاغل خانگي)بردارد و كمكي هرچند كوچك در استفاده توليد كنندگان از فضاي پويا و روبه رشد بستر وب به آنها نمايد. ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

صنعت آنلاین | مجله تخصصی صنعتی و کسب و کار

صنــعت آنلاین