هفت شرط ثروتمند شدن

1.بر اساس گفته دیگران نه بخرید نه بفروشید.

2.مشورت کنید.

3.مسئولیت تصمیم هایتان را خودتان به عهده بگیرید.

4.تا زمانی که در صدد تصحیح اشتباهات خود بر نیائید ثروتمند نمی شوید.

5.تا زمانی که مسئولیت تصمیمات خود را به عهده نگیرید در صدد تصحیح اشتباهات خود بر نمی آئید.

6.هیچ کس بر اساس گفته دیگران ثروتمند نمیشود.

7.تلاش كنيد از اشتباهات ديگران ياد بگيريد و تجربه كسب كنيد.

بلاگر صنعت آنلاین

بلاگر صنعت آنلاین

تيم صنعت آنلاين اميدوار است بتواند با خدمات خود گامي در جهت افزايش فروش انواع كسب و كارها(اعم از صنعتي،خدماتي و مشاغل خانگي)بردارد و كمكي هرچند كوچك در استفاده توليد كنندگان از فضاي پويا و روبه رشد بستر وب به آنها نمايد. ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

صنعت آنلاین | مجله تخصصی صنعتی و کسب و کار

صنــعت آنلاین